Killavullen NS
Educating in a joyful, positive and secure setting

Email Disclaimer / Séanadh Ríomhphoist

Email Disclaimer

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and are intended solely for use by the addressee. Any unauthorised dissemination, distribution or copying of this message and any attachments is strictly prohibited.

If you have received this e-mail in error, please notify the sender and delete the message. Any views or opinions presented in this e-mail may solely be the views of the author and cannot be relied upon as being those of Killavullen National School. E-mail communications such as this cannot be guaranteed to be virus-free, timely, secure or error-free and Killavullen National School does not accept liability for any such matters or their consequences.

Séanadh Ríomhphoist

Tá an ríomhphost seo agus aon chomhad a sheoltar leis faoi rún agus is lena úsáid ag an seolaí agus sin amháin é. Tá cosc iomlán ar scaipeadh, dháileadh nó chóipeáil neamhúdaraithe ar an teachtaireacht seo agus ar aon cheangaltán atá ag dul leis.

Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad cuir sin in iúl le do thoil don seoltóir agus scrios an teachtaireacht. D’fhéadfadh sé gurb iad tuairimí an údair agus sin amháin atá in aon tuairimí no dearcthaí atá curtha i láthair sa ríomhphost seo agus níor chóir glacadh leo mar thuairimí nó dhearcthaí Scoil Náisiúnta Chill a’ Mhuilinn. Ní ghlactar leis go bhfuil cumarsáid ríomhphoist den sórt seo saor ó víreas, in am, slán, nó saor ó earráid agus ní ghlacann Scoil Náisiúnta Chill a’ Mhuilinn le dliteanas in aon chás den sórt sin ná as aon iarmhairt a d’eascródh astu.